MEDEDELING!!

Het Witte Blaadje van vrijdag 30 december 2022 en vrijdag 6 januari 2023 verschijnen niet!!

Eerst volgende uitgave vrijdag 13 januari,
deadline donderdag 12 januari 18:00 uur!

De Redactie.
hetwitteblaadje@planet.nl